Tekijänoikeus

Mitä tarkoittaa tekijänoikeus?

Tekijänoikeus on luovan teoksen tekemisen yhteydessä tekijälle syntyvä oikeus. Tekijällä on esimerkiksi oikeus rahalliseen korvaukseen teosta käytettäessä. Tekijä saa myös päättää, missä teosta saa käyttää ja missä ei. Tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti voimassa myös tekijän menehtymisen jälkeen.

Moraaliset oikeudet

Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat respektioikeus sekä isyysoikeus. Respektioikeus tarkoittaa, että teosta ei saa muuttaa tekijää tai tekijän omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Isyysoikeus tarkoittaa, että teosta käyttäessä tulee ilmoittaa tekijän nimi hyvän tavan mukaisesti.

Taloudelliset oikeudet

Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleen valmistaminen sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin. Nämä oikeudet mahdollistavat tekijän ansaintamahdollisuudet. Kappaleen valmistaminen voi olla esimerkiksi teoksen monistamista tai piirtäen jäljittämistä. Teoksen saattaminen yleisön saataviin voi tarkoittaa mm. julkista esittämistä.

Tekijänoikeus YouTubessa

YouTubessa täytyy pitää tekijänoikeudet mielessä, etenkin jos on itse julkaisemassa videota. Videoissa saa käyttää tekijänoikeudella suojattua sisältöä tietenkin vain luvan kanssa, ellei kyseessä ole niin sanottu kohtuullinen käyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että videossa käytetään vain tiettyä osaa teoksesta, tai sitä, että video ei vaikuta teoksen arvoon. Täytyy myös muistaa, että myös katsojana on mahdollista rikkoa tekijänoikeutta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että levittää linkkiä videoon, joka on julkaistu YouTubeen luvatta.

Meemit ja tekijänoikeus

Meemeissä käytettyjen kuvien tekijänoikeus ovat jossain määrin niin sanottua harmaata aluetta. Meemejä tehdessä kannattaa huomioida alkuperäisen kuvan tekijänoikeus. Meemi on vain silloin teos, kun se on itsenäinen, omaperäinen ja ylittää teoskynnyksen. Kaikki näistä tekijöistä ovat kuitenkin hyvin tapauskohtaisia, joten on vaikeaa sanoa, milloin meemistä muuttuu itsenäinen teos.

Musiikki ja tekijänoikeus

Musiikin tekijöillä on luonnollisesti tekijänoikeus tekemäänsä musiikkiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos artistien kappaleita käytetään julkiseen esittämiseen tai sosiaalisen median julkaisuihin, ovat he oikeutettuja saamaan siitä asianmukaisen korvauksen. Julkista esittämistä on sekä livemusiikki, mutta myös äänitemusiikki. Yksityishenkilöt saavat kuitenkin käyttää musiikkia henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa ilman erityisiä lupia.

Lähteet:

https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tekijanoikeustietoa/tekijanoikeuden-abc/

https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/

https://lukiloki.jyu.fi/2019/12/10/10-luukku-meemityopaja/

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2019/01/ABC-FIN-WWW.pdf

https://support.google.com/youtube/answer/6396261#zippy=%2Cmiten-kohtuullinen-käyttö-määritellään%2Cmitä-kohtuullinen-käyttö-on%2Cmilloin-kohtuullista-käyttöä-sovelletaan%2Cannan-tekijänoikeuksien-omistajalle-tunnustusta%2Clisäsin-videooni-vastuuvapauslausekkeen%2Ckäytän-sisältöä-viihteellisiin-tai-voittoa-tavoittelemattomiin-tarkoituksiin%2Clisäsin-luomaani-alkuperäissisältöä-jonkun-toisen-omistamaan-teokseen

https://www.jussikari.fi/meemien-tekijanoikeudet/

https://www.teosto.fi/tapahtuman-striimaus-luvat-musiikin-striimaukseen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started